Nieuws

Woensdag 2 juli 2014 in Weert Ben jij al voorbereid op de nieuwe ontwikkelingen rondom pensioenen en arbeidsrecht? De komende tijd verandert er veel voor deze thema’s. Bij Storm in de Polder op woensdag 2 juli 2014 krijg je de handvatten en inzichten hoe jij hiermee om kunt gaan! ’...
Lees meer...
 
Acties: E-mail | Permalink |
Het instemmingsrecht van uw OR op het gebied van pensioen is sinds kort uitgebreid. De OR had al instemmingsrecht als de werkgever een pensioenregeling wilde onderbrengen bij een pensioenverzekeraar of een premiepensioeninstelling. Sinds kort heeft uw OR dat recht ook als de regeling wordt ondergebr...
Lees meer...
 
Acties: E-mail | Permalink |
Hebben uw OR en de bestuurder een conflict over het wettelijk scholingsrecht van de OR, dan kunnen zij daarmee nu terecht bij de scholingskamer die door de bedrijfscommissies en de Sociaal-Economische Raad (SER) is ingesteld. Dit is het gevolg van de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR...
Lees meer...
 
Acties: E-mail | Permalink |
26 juni 2013 - De Eerste Kamer is op 25 juni 2013 definitief akkoord gegaan met de voorgestelde wetswijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De behandeling van dit wetsvoorstel moest eind vorig jaar al zijn afgerond, omdat de wijzigingen moesten ingaan per 1 januari 2013. In het wetsvoors...
Lees meer...
 
Acties: E-mail | Permalink |
De OR zou instemmingsrecht moeten krijgen bij de bevordering van het beleid voor gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Omdat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen in dezelfde functie, wil de PvdA een initiatiefwetsvoorstel indienen waarmee organisaties de verschillen in hun beloningsbele...
Lees meer...
 
Acties: E-mail | Permalink |
5 juni 2013 - Met behulp van een geheime schriftelijke stemming kiezen werknemers de leden van de OR of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Is een OR of PVT echter niet op officiële wijze opgericht, dan kan dat betekenen dat de leden geen ontslagbescherming genieten. Maar ook zonder offici&e...
Lees meer...
 
Acties: E-mail | Permalink |
De OR’en van 20 grote organisaties waarschuwen naar aanleiding van de plannen in het sociaal akkoord voor een flinke daling van de pensioenuitkeringen. Deze dalingen zullen het gevolg zijn van de afspraken die in het sociaal akkoord zijn gemaakt. Hierin wordt het maximale opbouwpercentage voor...
Lees meer...
 
Acties: E-mail | Permalink |
Op 12 april organiseert Unie Services weer de jaarlijkse discussie- en netwerkbijeenkomst voor HR-managers en managers van mobiliteitsbureaus van grote(re) organisaties. Deze keer staat de privatisering van de sociale zekerheid op de agenda. Na de privatisering van de WGA lijkt het een kwestie van t...
Lees meer...
 
Acties: E-mail | Permalink |

Contactgegevens

Unie Services

Multatulilaan 12,
4103 NM Culemborg

Postbus 138,
4100 AC Culemborg

T: +31 345 851 861
E: info@unieservices.nl

Bel me terug